เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยเทคนิคอิเล็กทริคโซลูชั่น จำกัด  (TTES.) 
เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ด้วยแรงบัลดาลใจของกลุ่มบริษัทในเครือไทยกรุ๊ปที่มีความต้องการขยายตลาดให้มีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์และต้องการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกๆ ราย ตั้งแต่ลูกค้ารายย่อย จนถึง ลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะให้การบริการกับ
ลูกค้าอย่างทั่วถึงตลอดมา

    โดยในกลุ่มบริษัทในเครือไทยกรุ๊ปนั้น ได้แก่
1. บริษัท ไทยบำรุงการไฟฟ้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้าสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับงานอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ในวงการไฟฟ้า
อุตสาหกรรมมากว่า เกือบ 40 ปี

2. บริษัท ไทยเทคนิคอีเล็คตริค จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายและนำเข้าสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับงานอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ตู้สวิชบอร์ดฯ
ออกแบบระบบไฟฟ้า และ ให้บริการวายริ่งเดินสายไฟฟ้าภายในตู้สวิชบอร์ดฯ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าต่างๆ มากว่า 25 ปี

3. บริษัท ไทยสวิชบอร์ด แอนด์ เมตัลเวอร์ค จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตู้สวิชบอร์ดไฟฟ้า รางสำหรับเดินสายไฟฟ้า ชั้นวางสินค้า และ
ผลิตภัณฑ์ตู้ Type Tested (Technology by Siemens) มากว่า 23 ปี เรายังมีบริษัท ไทยสวิทช์บอร์ดแอนด์เมตัลเวอร์ค (เพชรบุรี) จำกัด 

ที่เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นวางสินค้า ซึ่งทางบริษัทฯของเรามีผู้เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจการจัดการบริหารคลังสินค้า ที่สามารถ

ให้บริการและคำแนะนำในการจัดทำระบบชั้นวางสินค้าและการบริหารจัดการคลังสินค้าอีกด้วย

    จากประสบการณ์และความชำนาญการทางด้านไฟฟ้าอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว เราจึงจัดตั้งทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของระบบไฟฟ้า 

ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า และผู้เชี่ยวชาญในด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยก่อตั้งขึ้นเป็น บริษัท ไทยเทคนิคอิเล็กทริคโซลูชั่น จำกัด ขึ้นมาเพื่อ
เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ สำหรับงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รางสำหรับเดินสาย
ไฟฟ้า อีกทั้งยังรับออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า วางระบบ PLC, SCADA, DCS โดยลูกค้าสามารถให้ความไว้วางใจในสินค้าที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลและการบริการที่ดีเยี่ยมจากพวกเรา 

“บริษัท ไทยเทคนิคอิเล็กทริคโซลูชั่น จำกัด”

******************************************************************

Thai Technic Electric Solution or TTES was established
on 24th February 2015, with the inspriation of Thai group of company would like to expand the market by having the
intention to approach with each segment of the customer. The company intends to provide good services to each
segment of the customer whether they are in a small or large segment.

Our company in Thai Group are as the following:
1. Thai Bumroong Electric Co., Ltd. is the distributor and importer for the electrical equipment for industrial segment
which famous in the electrical industries more than 40 years.

2. Thai Technic Electric Co., Ltd. is the distributor and importer for the electrical equipment for industrial segment,
the electrical switchboard enclosure, design the electrical system together with wiring services for the electrical
switchboard for more than 25 years.

3. Thai Switchboard and Metal Work Co., Ltd. is the manufacturer and distributor for electrical switchboard
enclosure, trunking system such as wire way, cable tray, and cable ladder, storage racking system and type tested
enclosure which has a technology by Siemens for more than 23 years. 

From the experiences and keen on electrical
industries we have set up the professional team who experienced in designing the electrical system, the control
panel for an electrical switchboard and keen on the electrical equipment then we have established a new
company named “Thai Technic Electric Solution Co., Ltd.” to be the distributor for the electrical equipment for every
industries for example: the control panel for an electrical system, switchboard enclosure, trunking system, and
electrical equipment such as breaker and etc. 

Moreover, we also have the team for designing and installing the
electrical system, PLC, SCADA, DCS system. The customer can relied on our product qualities
which they are based on the International Standard and the excellent services from us.

“Thai Technic Electric Solution Co., Ltd.”

******************************************************************
Visitors: 49,201