หน้าแรก

บริษัท ไทยเทคนิคอิเล็กทริคโซลูชั่น จำกัด 

ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับงานอุตสาหกรรม ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ตู้ปั้ม ตู้สวิชบอร์ดไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้าในโรงงาน คอนโดมิเนียม ทีพักอาศัยอาศัยต่างๆ ออกแบบงานระบบ PLC Scada Controller ต่างๆ รวมถึงรางสำหรับเดินสายไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารและอุปกรณ์เสริมต่าง พร้อมทั้งดูแลงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า งานออกแบบติดตั้งระบบงานไฟฟ้า ระบบสายส่ง เดินท่อ ฝังดิน และชั้นวางสินค้า รับออกแบบ งานเหล็ก งานโลหะทั่วไป งานโลหะแผ่น 

*****************************************************************************

Thai Technic Electric Solution co.,ltd.

Industrial power equipment distributor for electrical component and electrical cabinet, pump cabinet, switchboard Electrical system design for factory residential and condominiums. Design the PLC/ scada system, controller system includes internal and external electrical cable trunking system and accessories. Maintenance Electrical panel, Design and installation of electrical systems, transmission lines, buried pipes and shelves. Design of special steel work. General metal sheet metal work.

*****************************************************************************

 

  • AW-Tamco-0-แบบ.jpg
   บริษัท ไทยเทคนิคอิเล็กทริคโซลูชั่น จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตู้สวิชบอร์ดไฟฟ้า แบรนด์ TAMCO # ตู้สำเร็จรูปต่างๆ เช่น ตู้เมนสวิตซ์บอร์ด ตู้สับไฟฟ้าย่อย ตู้หม้อแปลง ตู้โหลดเซ็นเตอร...
  • Rollup_Rev.1.jpg
   บริษัท ไทยเทคนิคอิเล็กทริคโซลูชั่น จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตู้สวิชบอร์ดไฟฟ้า แบรนด์ TAMCO # ตู้สำเร็จรูปต่างๆ เช่น ตู้เมนสวิตซ์บอร์ด ตู้สับไฟฟ้าย่อย ตู้หม้อแปลง ตู้โหลดเซ็นเตอร...
  • หาผู้ร่วมงาน-2.jpg
   หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ต้องการความเจริญก้าวหน้า และความต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ เราต้องการคุณ..... โปรดติดต่อเราเพื่อทำการนัดสัมภาษณ์งานในตำแหน่...
Visitors: 53,014