คอลแทคเตอร์,โอเวอร์โหลด"ABB"

CONTACTORS

TYPE NO.

AUX.CONTACT

AC-1

MAX.

AC-3

MAX.

MOTOR OUTPUT

AC2.....3

UNIT PRICE/

BATH

 
NO NC A A

380V

KW

500V

KW

B12-30-10 0 24  12  5.5  5.5  760.- 
B25-30-01  45  25  11  11  1,680.- 
B63-30-11 115  65  30  37  4,400.- 
B75-30-11  125  75  37  45  5,100.- 
EH-80-30-11 145  80  40  55  6,700.- 
EH-90-30-11 1 160  96  445  59  8,300.- 
EH-145-30-11 230  145  75  90  13,500.- 
EH-150-30-11 260  175  90  110  14,000.- 
EH-160-30-11 300  210  110 132 18,100.- 

*หมายเหตุ

               ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Visitors: 50,889