เบรกเกอร์"Shihlin" BM-CB

MODEL

รุ่น

NO.OF

POLES

RATED

CURRENT

(A)

AC BRAKING CAPACITY

Sym(KA)

 

DIAMENSIONS

(mm)

PRICE
220V 380V 440V 600V A B C D
BM-30CB 3A,5A,10A  2.5 1.5  45  96  52  65  560.-
BM-30CB  15A,20A,30A  2.5  1.5  67.5  96  52  65  700.- 
BM-30SB  3A,5A,10A  2.5  2.5  1.5  50  160  68  86  650.- 
BM-30SB  15A,20A,30A  2.5  2.5  1.5  75  160  68  86  950.- 
BM-50CB  15A,20A,30A  2.5  2.5  50  160  68  86  750.- 
BM-50CB  40A,50A  2.5  2.5  75  160  68  86  980.- 
BM-30SB  10A,15A,20A  10  7.5  7.5  60  150  68  86  1,100.- 
BM-50SB  30A,40A,50A  10  7.5  7.5  90  150  68  86  1,300.- 
BM-100CB  60A,75A,100A  10  7.5  7.5  60  150  68  86  1,150.- 
BM-100CB  60A,75A,100A  10  7.5  7.5  90  150  68  86  1,500.- 
BM-100S  15A,20A,30A,40A  30 22  22  14  70  165  86  103 2,800.- 
BM-100S  50A,60A,75A,100A  30  22  22  14  105  165  86  103  3,000.- 
BM-100SB  60A,75A,100A  22  15  10  60  150  68  86  1,150.- 
BM-100SB  60A,75A,100A  22  15  10  90  150  68 86  1,500.- 
BM-225CB 125A,150A,175A,200A,225A  18 10  10  105  165  86  110  2,900.- 
BM-225S  125A,150A,175A,200A,225A  85  45  45  35  140  257  103  132  6,600.- 
BM-225CG  125A,150A,175A,200A,225A   42  30  30  105  165  86  110  4,500.- 
BM-400CTA 250A,300A,350A,400A  50  30  30  140  257  103  132  9,000.- 
BM-400S 3 250A,300A,350A,400A 85  45  45  35  210  275  103  139  11,500.- 
BM-600S  500A,600A  85  45  45  35  210  275 103 139 20,000.-

*หมายเหตุ

            ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Visitors: 50,887