เมนเบรกเกอร์"GE"

-Introducing GE’s new 100Amp Frame Compact molded case circuit breaker 15-100Amperes

Standard: IEC 947-2 and NEMA AB1

-Characteristics IEC 947-2

Rated Current(Amps@40˚C)    In 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100

-Service Voltage (Volts)            Ue 600

Insulation Voltage (Volts)        Ui  690

-Breaking capacity (kA)

AC 50/60Hz   220/240V   25kA

AC 50/60Hz   380/415V   14kA

AC 50/60Hz   550V           7.5Ka

-Characteristics NEMA AB1

Breaking capacity(kA)

                                                                                   AC 50/60Hz   240V   25kA

                                                                                   AC 50/60Hz   480V   14kA

                                                                                   DC 250V                    7.5kA

 

 

 

 

Visitors: 50,891