กันดูด"T&B"

  เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว (RCCB) เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานเมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่ว โดยอาศัยการเทียบความสมดุลของกระแสไฟ จากหลักการของหม้อแปลงสมดุล และเป็นอุปกรณ์ที่ทริปโดยใช้แม่เหล็กถาวร (PERMANENT MAGNETTRIP) ออกแบบตามมาตรฐานและ เป็นการป้องกันการถูกไฟฟ้ากระตุ้นอันเนื่องจากการสัมผัสโดยตรงและโดยอ้อมเมื่อเกิดความผิดพลาดจากกระแสสลับ

Visitors: 51,674