กล่องสำหรับใส่เบรกเกอร์

ENCLOSURE, COMPLETE WITH MOUNTING PLATE, WITHOUT NEUTRAL

TERMINALS, FOR CIRCUIT-BREAKERS:

ขนาด 2 ช่อง ราคาใบหละ 60 บาท

สำหรับเบรกเกอร์ 1 โพล และ 2 โพล

ขนาด 3 ช่อง ราคาใบหละ 120 บาท

สำหรับเบรกเกอร์ 1 โพล 2 โพล และ 3 โพล

*หมายเหตุ

          ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Visitors: 49,201