สวิทช์ไอโซเลเตอร์"MG"

  • สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC408: 1972, BS 5419. VDE 0632

 

  • ความสามารถในการต้านทานกระแสลัดวงจร 25KA สำหรับรุ่น HL-32

 

  • มีขั้วต่อสายที่สามารถเข้าสายได้สะดวกและรวดเร็ว
Visitors: 53,014