รางวายเวย์

รางวายเวย์ (Wire Ways) จะประกอบด้วย ตัวราง และฝาปิด ซึ่งรางวายเวย์ของ TAMCO จะเป็นรางวายเวย์ประเภทขันสกรู ซึ่งมีความปลอดภัยและมีความ
แข็งแรงกว่าประเภทแบบกดล๊อค เพราะเวลาใช้งานในที่สูงแล้วอาจเกิดเหตุการณ์ที่สายไฟฟ้าเกิดอาการดีดตัว ทำให้ฝารางวายเวย์อาจหล่นมา
ใส่ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ด้านล่างได้ ดังนั้นการใช้รางวายเวย์ประเภทขันสกรูจะให้ความปลอดภัยและปิดฝารางได้แน่นมากกว่า อีกทั้งฝาปิดรางวาย
เวย์นั้นยังสามารถช่วยป้องกันฝุ่นหรือวัตถุสิ่งแปลกปลอมไม่ให้เข้าไปทำลายสายไฟฟ้าให้เกิดความเสียหายได้

รางวายเวย์ รุ่น WS เป็นวายเวย์ชนิดขันสกรูที่ใช้สำหรับงานติดตั้งระบบสายไฟ หรือ สายโทรศัพท์ภายในอาคาร สามารถเปิดฝาซ่อมแซมหรือเพิ่มเติมได้ง่าย ปิดล๊อคฝาด้วยสกรู จึงทำให้แข็งแรงไม่หลุดง่าย เคลือบผิวด้วยสีฝุ่นโพลีเอสเตอร์ (สีครีมย่น) RAL 7032 ซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวตู้ ทำให้ดูกลมกลืนสวยงาม ขนาดความยาว 8 ฟุต และ ขนาดพิเศษอื่นๆ สามารถสั่งผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการ

รุ่น ขนาด (นิ้ว,ฟุต) ขนาด (มม.) ความหนาเหล็ก น้ำหนัก
Model H x W x L H x W x L Thickness Weight
WS-8 2x3 2" x 3" x 8' 50 x 75 x 2440 1.0 6.01
WS-8 2x4 2" x 4" x 8' 50 x 100 x 2440 1.0 7.06
WS-8 3x4 3" x 4" x 8' 75 x 100 x 2440 1.0 8.09
 WS-8 4x4 4" x 4" x 8' 100 x 100 x 2440 1.0 9.12
 WS-8 4x6 4" x 6" x 8' 100 x 150 x 2440 1.0 11.20
WS-8 6x6 6" x 6" x 8' 150 x 150 x 2440 1.0 13.26
 WS-8 4x8 4" x 8" x 8' 100 x 200 x 2440 1.0 13.27
 WS-8 6x8 6" x 8" x 8' 150 x 200 x 2440 1.0 15.33
 WS-8 4x10 4" x 10" x 8' 100 x 250 x 2440 1.0 15.30
 WS-8 6x10 6" x 10" x 8' 150 x 250 x 2440 1.0 17.36
 WS-8 6x12 6" x 12" x 8' 150 x 300 x 2440 1.0 19.39
 WS-8 8x12 8" x 12" x 8' 200 x 300 x 2440 1.0 21.45
Visitors: 53,013