สินค้าและบริการ

บริษัท ไทยเทคนิคอิเล็กทริคโซลูชั่น จำกัด 
ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตู้สวิชบอร์ดไฟฟ้า แบรนด์ TAMCO
 # ตู้สำเร็จรูปต่างๆ เช่น ตู้เมนสวิตซ์บอร์ด ตู้สับไฟฟ้าย่อย ตู้หม้อแปลง ตู้โหลดเซ็นเตอร์
 # รับทำตู้ตั่งแต่เรทไฟฟ้าขนาด 33kV. ในระดับสายส่ง ลงมาจนถึง 220VAC. ในระดับไฟฟ้าตามที่พักอาศัย
 # ตู้ Type Test ภายใต้แบรนด์ Siemens เรทตั้งแต่ 24kV. (Simoprime.) ลงมาจนถึง 400V. (Sivacon.)  
 # ส่วนของงานติดตั้งและดูแลตู้ไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้า งานส่วนออกแบบระบบ PLC, Scada, Controller System 
 # ผลิตภัณฑ์ รางสำหรับเดินสายไฟฟ้าทั้งในและนอกอาคาร และอุปกรณ์เสริม Trunking ต่างๆ
 # อุปกรณ์บัสดักซ์ที่สามารถใช้งานแทนสายไฟตั้งแต่ 400A. จนถึง 6300A.
 # ชั้นได้วางสินค้าสำหรับอุตสาหกรรม และ อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานและที่อยู่อาศัย
 # ออกแบบงานโลหะทั่วไป งานโลหะแผ่น ตัด-เจาะ-พับ ตามที่ลูกค้าต้องการได้
Visitors: 50,891