รางสำหรับเดินสายไฟฟ้า


  • wire way.png
    รางวายเวย์ (Wire Ways) จะประกอบด้วย ตัวราง และฝาปิด ซึ่งรางวายเวย์ของ TAMCO จะเป็นรางวายเวย์ประเภทขันสกรู ซึ่งมีความปลอดภัยและมีความแข็งแรงกว่าประเภทแบบกดล๊อค เพราะเวลาใช้งานในที่ส...

  • cable tray.png
    รางเคเบิล (Cable Tray) เป็นรางที่นิยมใช้ในการเดินสายไฟฟ้าของอาคาร ซึ่งระบบรางเคเบิลเทรย์นั้นจะถูกใช้สำหรับการรองรับสายไฟฟ้าแบบหุ้มฉนวนที่ใช้ในการกระจายกระแสไฟฟ้าหรืองานที่เกี่ยวข้อ...

  • cable ladder.png
    รางเคเบิลเทรย์แบบบันได (Cable Tray: Ladder Type) รางเคเบิลเทรย์ประเภทนี้มีลักษณะคล้ายกับบันได ผลิตด้วยเหล็กแผ่นบางเคลือบผิวแบบสังกะสีจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanized) หรือพ่นด้วยสีฝุ่น...
*** Product Catalog for Our Company ***
***** Please recheck stock and current price again by contact us below *****
      ***** โปรดเช็คสินค้าคงเหลือและราคาปัจจุบันอีกครั้งโดยติดต่อเรา *****
Visitors: 49,205